Langs de kustlijn van Hoorn groeit een beeldenroute die een stevige wandeling rechtvaardigt. De organisatie daarachter is stichting In Den Beginne, die voortdurend beeldhouwers uitnodigt om beelden te tonen. De route begint vanaf schouwburg Het Park aan de Westerdijk en speelt zich verder af tot aan de Vuurtoren op het Visserseiland.

In de afgelopen maanden zijn er zes beelden van kunstenaars toegevoegd aan de beeldenroute langs de kust van Hoorn. Het betreft beelden van Hans Blank, Leo de Fluiter, Linda Verkaaik en Bastiaan de Groot. De beeldende kunstroute start bij de Parkschouwburg met het fraaie beeld in het water van de inmiddels overleden kunstenaar Rudi van de Wint en loopt via de Westerdijk en het Visserseiland door naar de vuurtoren op de landtong Visserseiland/de Haai. Vervolgens kan de route voortgezet worden via het Oostereiland, het Houten Hoofd naar de Schellinkhouterdijk.

Thema van de tentoonstelling is Land-Water-Dialoog. Een groot gedeelte van de beelden wordt onder verantwoording van Stichting In Den Beginne en in samenwerking met de gemeente Hoorn, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Nederlandse Kring van Beeldhouwers op de dijklichamen geplaatst. Inmiddels hebben nu vierentwintig beelden van verschillende kunstenaars een plek gevonden langs het water.

Niet alle beelden zijn vanuit het initiatief van de stichting In Den Beginne in de route geplaatst. Dat betreft het beeld in het water van Rudi van de Wint, de beelden van Truus Menger, het beeld Theaterclown van Frank Roosen, allen nabij de schouwburg Het Park, de beelden op het Oostereiland van Christiaan Heijdenrijk en Frank Halmans , op het Houten Hoofd, in het Julianapark (Jan Merx met Drijvend Gedicht) en bij de  brandweergarage met een beeld van André Volten. De genoemde beeldhouwer Valentijn van der Heide maakt de route compleet met zijn beeld langs de Schellinhouterdijk. Deze beelden zijn geplaatst door de gemeente Hoorn en zijn ook eigendom van de gemeente Hoorn. Sommige gemeentelijke beelden sluiten niet aan op het thema van de Ku(n)stlijn.

Een mooie extra aanvulling op de permanente beeldenexpositie langs de kust van Hoorn is een fraai zicht op het schip de Halve Maen vanaf de landtong De Haai, nabij de Vuurtoren.

Terug