Langs de langgerekte kustlijn van Hoorn groeit een beeldenroute die een stevige wandeling rechtvaardigt. De organisatie achter deze route is stichting In Den Beginne, (IDB) die regelmatig beeldhouwers uitnodigt om hun beelden te tonen. De route begint vanaf schouwburg Het Park aan de Westerdijk en loopt door via de Vuurtoren op het Visserseiland, langs het Oostereiland, het Julianapark tot en met de Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk.  Thema van de doorlopende expositie is Land-Water-Dialoog.

In de afgelopen maanden zijn er vele beelden van kunstenaars toegevoegd aan de beeldenroute langs de kust van Hoorn. Het betreft ondermeer beelden van Carla Rump, Gilles Waagmeester, Martine de Jong, Linda Verkaaik, Judith Kuijpers, Coby Dierikx en Lia Versteege. De beeldende kunstroute start bij de Parkschouwburg met het imposante beeld Waaier in het water van de kunstenaar Rudi van de Wint.

Een groot gedeelte van de beelden wordt onder verantwoording van stichting In Den Beginne en in samenwerking met de gemeente Hoorn, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) op de dijklichamen geplaatst. Inmiddels hebben nu 37 beelden van verschillende kunstenaars een plek gevonden langs het water.

Niet alle beelden zijn vanuit het initiatief van de stichting In Den Beginne in de route geplaatst. Het betreft onder andere het beeld Waaier in het water van Rudi van de Wint, de beelden van Truus Menger, het beeld Theaterclown van Frank Roosen, allen nabij de schouwburg Het Park, de beelden op het Oostereiland van Christiaan Heijdenrijk en Frank Halmans, de beelden van Jan van Druten en Henk Visser op het Houten Hoofd, in het Julianapark (Jan Merx met Gedicht) en bij de  brandweergarage het beeld Constructie van André Volten . Van de beeldhouwer Valentijn van der Heide staat het beeld Balancer langs de Schellinhouterdijk. De kunstenaar Robbert van der Horst maakt de route aan de Schelphoek  met zijn beeld Innerspace compleet. De genoemde beelden zijn  in overleg geplaatst door IDB en de gemeente Hoorn en en sommige beelden zijn eigendom van de gemeente Hoorn. Enkele gemeentelijke beelden sluiten niet aan op het thema van de Ku(n)stlijn, maar zijn wel opgenomen in de route.

Een mooie extra aanvulling op de permanente beeldenexpositie langs de kust van Hoorn is een fraai zicht op de haven vanaf de landtong De Haai, nabij het Lichtbaken.

Stichting In Den Beginne
Gedempte Turfhaven 3a
1621HC, Hoorn.
Telnr. 06 13233210
Email: edcwa@xs4all.nl
Site: www.stichtingindenbeginne.nl
Bank: NL94RABO0317203010
KvKnr: 41241235313
Contact coördinator: Ed Wagemaker, 0229217385/0613233210, edcwa@xs4all.nl

Bestuur
Werner Krijgsman, Jan van der Heijden, Wim Zwijsen, Peter Koelemeijer, Ed Wagemaker

Doelstelling stichting
– Het stimuleren en ontwikkellen van vernieuwende kunstuitingen op het terrein van beeldende kunst, audio-visuele media, theater en muziek
– Het creëren van een ontmoetingsmogelijkheid voor kunstenaars en publiek, alsmede voor kunstenaars onderling
– Al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Adviseurs
Ellen Klaus, Mai Movrin, Tanja Karreman, Cobi Dierikx, Jeroen Damen, Rob Hoet, Wim Zwijsen, Jos Kaarsemaker